da

SHS-serien SyncHoist-system er et tilpasningsudstyr (en hydraulisk vantskrue), som er placeret under hejsekrogen og typisk består af flere specialiserede cylinder- og ventilkombinationer, som er direkte forbundet med løfteudstyret, hvilket giver operatøren frihed til at detailovervåge og separatjustere hvert enkelt løftepunkt. Anvendelsen af integrerede cylinderslagssensorer og trykmålere ved hvert enkelt løftepunkt tillader positions- og lastfeedback i operatørens styrecentral. PLC-styring garanterer operatørens sikkerhed, mens den intelligente hydraulik overvåger og styrer de kompakte hydrauliske cylindre. 
Præcisionsløft og lastens positionering øger en enkel krans ydeevne. Man kan præcisionsmanøvrere lasten i vertikalt og horisontalt plan med en enkel kran. Anvendelsen af en enkel kran reducerer risici og omkostninger og forbedrer betydeligt operationshastigheden og arbejdssikkerheden. En enkel kran reducerer også skaderisikoen forbundet med løftekablets svingning ved pludselige kranstarter og kranstop.
Det synkrone løftesystem kan bruges til forprogrammeret positionering, vipning, justering og yderst præcis horisontal og vertikal lastpositionering.