da

SFP-Serien, 700 bar hydrauliske pumper med opdelt væsketilførsel

Den eldrevne pumpe med opdelt gennemstrømning er en økonomisk løsning til flerpunktstyret løfte- og sænkeudstyr.

  • Flere udgange med ens oliegennemstrømning
  • 2, 4, 6 eller 8 delstrømudgange
  • Individuel eller simultan ventilaktivitet med frem/vent/tilbage-funktion
  • Joystick- (manuelt-) styrede eller fjern- (solenoid-) styrede ventiler
  • Tilstrømning per udgang varierer fra 0,45 til 4,20 l/min ved 700 bar
  • Til dobbelt- eller enkeltvirkende cylindre
  • Justerbar sikkerhedsventil ved hvert kredsløb
  • Tank: 40 eller 150 liter
  • Alle modeller inkluderer trykmålere