da

Kabelløfteteknikken har sin oprindelse i princippet bag betonefterspænding. Et kabelløfteanlæg kan betragtes som et lineært mekanisk spil. I et kabelløfteanlæg ledes et bundt stålkabler, de såkaldte “strenge“ (strands), gennem en hydraulisk cylinder; under og over for cylinderen findes gribesystemer med kiler, som griber kabelbundtet. Ved at bevæge cylinderen ud og ind mens gribesystemets kiler holder fast, opnås en hævende eller sænkende bevægelse.

Cylindrenes bevægelse drives af hydraulikpumper. Disse kan være diesel- eller eldrevne. Vores sofistikerede SCC-softwareprogram synkroniserer kabelløfteanlæggenes bevægelse og tilpasser lastens bevægelse ved de enkelte løftepunkter.

Enerpacs kabelløfteanlæg leveres med to typer kabler: standardkabel på 15,7 mm og kompaktkabel på 18 mm. 15,7-mm-kablet kan anvendes ved dynamisk last på 110 kN. 18-mm-kablet kan anvendes ved dynamisk last på 155 kN. Kablernes antal og type bestemmer anlæggets sikre arbejdsbelastning. Med hensyn til anvendelse ved løft er Enerpacs kabelløfteanlæg beregnede med en sikkerhedsfaktor på 2,5 gange arbejdsbelastning til brudstyrken.

Enerpacs kabelløftesystemer leveres med løftekapaciteter fra 30 til 1.000 tons. Vi leverer også alt tilbehør som kabelstyr, kabeltromler og oprullere. Alle systemer er certificerede og testede under Lloyd’s opsyn. Hvert anlæg leveres med en vejledning og en brugsanvisning på engelsk.