da

Hævesystemet er et specielt udviklet flerpunktsløftesystem. En typisk systemkonfiguration består af fire hæveenheder, en under hvert af lastens fire hjørner. En konfiguration bestående af fire enheder har en hævekapacitet på 2.000 tons (500 tons per enhed).

I hævesystemets hæveramme er der fire hydrauliske cylindre, en i hvert hjørne, som hæver og stabler stålkasser. Lasten løftes gradvist efterhånden som kasserne placeres i systemet, hæves og stables, således at de kommer til at danne ”løftende søjler”. Et hævesystem styres og overvåges af en computer-styreenhed. Hver enheds løfte- og sænkeoperationer finder sted samtidigt; computerstyreenhedens synkrone teknologi sørger for lastens balance. Hydraulikpumperne er indbyggede i hver enheds hæveramme. Sikre hævehøjder afhænger af den forventede sidebelastning.

Et hævesystem består af 3 hovedkomponenter:

 • Flere hæveenheder
  - Det mest almindelige system har 4 hæveenheder.
 • Computerstyreenhed
  - Touchskærmstyring af hævesystemet med automatiske eller manuelle løfteindstillinger.
 • Elektroniske pumper
  - En integrereret elektrisk pumpe forsyner systemet med hydraulisk kraft. Hydraulikpumpen er indbygget i hver enheds hæveramme.

En hæveenhed består af 6 hovedkomponenter:

 • Hovedramme
  - Understøtter hæverammen; glideskinneudstyr er optionelle.
 • Glideskinner (optionelle)
  - Gør det muligt at flytte hævesystemet i to retninger.
 • Hæveramme
  - Indeholder hydrauliske cylindre, som befinder sig i hvert hjørne og hæver kasserne, samt lukkestænger for sikker stabling.
 • Stålkasser (tønder)
  - Kasserne placeres i hæverammen og hæves af cylindrene. Hver kasse er designet til at bære en last på 500 tons.
 • Endekassen (tønden)
  - Topkassen, som lasten stilles på
 • Ruller til indsætning af kasser
  - Rullerne gør det nemt at placere kasserne i hæverammen.